سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب

سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب

سرانجام عملیات رمضان در شب 16 رمضان و سالروز شهادت امام 01445241 )ع( در ساعات 16 و 47 دقیقه شامگاه
14 تیر ماه 6416 با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی در منطقه عملیاتی شلمچه و شرق بصره آغاز شد . در این
حمله 8 لشگر پیاده از سپاه و دو لشگر زرهی از ارتش به عنوان نیروی اصلی و همچنین یک تیپ پیاده ازسپاه و
یک لشگر زرهی از ارتش به عنوان نیروی ذخیره حضور داشتند که تحت امر چهار قرارگاه عملیاتی کار می
کردند.
در مرحله نخست – در سه محور – به علت موانع و استحکامات مثلثی شکل و میادین مین فراوان ، نیروهای
ایرانی نتوانستند با سرعت عمل به تمامی اهداف مورد نظر دست یابند ، لذا با روشن شدن هوان از ادامه پیشروی
خودداری شد . اما در محور جنوبی – جنوب پاسگاه زید – چهار تیپ از سپاه و دو تیپ از ارتش توانستند با
سرعت عمل چشمگیری همه مواضع دشمن را در هم کوبیده و تا عمق 47 کیلومتری مواضع عراقی ها رسیده و
خود را به نهر کتیبان در شرق اروند و کانال ماهیگیری برسانند ، به گونه ای که به قرارگاه فرماندهی لشگر 9
زرهی عراق دست یافته و عالوه بر غنیمت گرفتن خودرو تویوتا فرماندهی ، قرارگاه را منهدم می کنند . 01445241 رغم
این موفقیت ، جناح راست نیروها بازمانده بود و با روشن شدن هوا عراقی ها با یک لشگر زرهی فشار اصلی را
معطوف این منطقه کرده و از پیشروی نیروهای ایرانی ممانعت به عمل آوردند. سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب
در این مرحله از عملیات 86 دستگاه تانک و نفربر و 61 توپ دشمن منهدم و 26 دستگاه تانک و نفربر نیز به
غنیمت گرفته شد.
مرحله دوم نیز در محور میانی – جنوب پاسگاه زید – و با همان یگان ها و تقویت دو تیپ دیگر در تاریخ 16
مرداد ماه 6416 صورت گرفت که چندان موفقیت آمیز نبود و تنها مقداری خسارت به دشمن وارد آمد و
شماری از آنان کشته و زخمی و اسیر شدند. سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب
در مرحله سوم احتمال می رفت که دشمن با تجمع نیروهای زرهی قصد پاتک دارد ، لذا در تاریخ 47 مرداد ماه
6416 از شرکت نیروهای زرهی خودی صرف نظر شد تا نیروهای پیاده بتوانند به انهدام تانک ها و نفربر ها
بپردازند . بنابراین عملیات مرحله سوم از جنوب پاسگاه زید آغاز شد و نیروهای ایرانی به طور خیره کننده ای به
در هم شکستن و تصرف مواضع دشمن پرداختند . رزمندگان اسالم توانستند در این مرحله مهم ، در زمینی به
وسعت 687 کیلومتر مربع ، نزدیک به 277 دستگاه تانک و نفربر را منهدم و 66 دستگاه تانک و نفربر دشمن را
که 6 دستگاه از نوع پیشرفته تی – 21 بود به غنیمت بگیرند. سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب
11
مرحله چهارم عملیات در یکم شهریور ماه 6416 از محور جنوبی منطقه عملیاتی شلمچه شروع شد اما به دلیل
آمادگی و هوشیاری عراقی ها و استحکامات و مواضعی که تعبیه شده بود ، راهی از خط نخست دشمن ، به روی
رزمندگان اسالم باز نشد. سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب
مرحله پنجم و پایانی که تالش نهایی و اصلی این عملیات سیاسی – نظامی بود ، در 1 شهریور ماه 6416 از
شمال پاسگاه زید و در حد فاصل دژ مرزی عراق و خاکریزهای مثلثی آغاز شد . در آغاز درگیری و نبرد ، همه
چیز طبق طرح فرماندهان ایرانی پیش رفت و نیروهای ارتش و سپاه توانستند گذشته از پاکسازی و الحاق ،
خاکریزی مناسب و دو جداره در جناح شمالی دشمن بسازند . ولی از آنجا که دقت کافی در ساخت آن به کار
نرفت ، دشمن توانست 6 کیلومتر در آن رخنه کند . در این مرحله 647 دستگاه تانک و نفربر منهدم و 66
دستگاه نیز به غنیمت گرفته شد و همچنین 877 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.
بنابراین در این عملیات 6792 دستگاه تانک و نفربر منهدم شده و 67 دستگاه تانک و نفربر به غنیمت نیروهای
ایرانی درآمد . همچنین 8266 تن از نیروهای بعثی عراقی نیز کشته و زخمی و اسیر شدند.
جمهوری اسالمی ایران با اجرای این عملیات سیاسی – نظامی نشان داد که در نفوذ به خاک عراق و ادامه نبرد ،
تنها به دنبال خواسته های به حق مردم مظلوم خود است ؛ هر چند که تنها محدوده پاسگاه زید عراق به وسعت
677 کیلومتر مربع تصرف و لشگر 9 زرهی عراق به طور کامل منهدم شد و هدف اصلی تامین نگشت ، اما این
عملیات یک اقدام مثبت تلقی گردید. سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب
خالصه گزارش عملیات:
نام عملیات : رمضان
6416/6/14 : اجرا زمان
مکان اجرا : منطقه عملیاتی شلمچه ) شمال غربی خرمشهر و شرق بصره(
رمز عملیات : یا صاحب الزمان ادرکنی
تلفات دشمن : 8266 نفر کشته ، زخمی و اسیر سوالات آشنایی با دفاع مقدس + جواب

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.