دانلود جزوه مدیریت اماکن ورزشی

جزوه مدیریت اماکن ورزشی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق بند الف م 340 ق.آد.ک اگر قرار دانلود جزوه مدیریت اماکن ورزشی تعقیب، موقوفی تعقیب یا قرار عدم صلاحیت برای پرونده ای که درحال تحقیقات مقدماتی در دادگاه است صادر شوداصلاً، نوبت به رسیدگی نمی رسد.

اگر هیچ کدام دانلود جزوه مدیریت اماکن ورزشی موارد نبود، اگر اصحاب دعوا حاضر باشند، طبق بند ب م 340 ق.آد.ک بلافاصله می تواند رسیدگی را آغاز کند ولی اگر اصحاب دعوا حاضر نباشد یا برای دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت بکنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می کند.

در مورد دادگاه کیفری1حتی اگر پرونده مستقیماً دراین دادگاه مطرح شده باشد مثل اعمال منافی عفت، زنای مستوجب رجم یا سلب حیات و…. چنانچه دادگاه کیفری1 بلافاصله پرونده را موعد به رسیدگی تشخیص دهد نمی تواند در همان جلسه شروع به محاکمه کند بلکه طبق م 383 ق.آد.ک حتما باید قرار رسیدگی صادر کرده و جلسه ی مقدماتی تشکیل دهد.

ب)پس از انجام تحقیق در دادسرا م 85 دانلود جزوه مدیریت اماکن ورزشی آن

در دادسرا تحقیقات انجام شده و ادله جمع آوری می شود اما کیفرخواست صادر نمی شود ولی با دستور اداری دادستان برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص دیه پرونده به دادگاه می رود یعنی در مواردی که مرتکب اصلی محکومیت کیفری نداشته باشد که در این صورت برای فرد قرار موقوفی تعقیب صادر می شود مثل جنون متهم. در جنایات 01445241ه تمامیت جسمانی،کشته شدن فرد در ازدحام(م 487 ق.آد.ک)، شناسایی نشدن فرد،فوت فرد (م 13 ق.آد.ک) و….

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.