دانلود جزوه آموزش تزریقات

دانلود جزوه آموزش تزریقات

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات: اگر استفراغ به فاصله 2- 1 دانلود جزوه آموزش تزریقات بعد از خوردن قرص اتفاق افتاد فرد باید یک قرص از یک بسته دیگر را بخورد./ در طول دوران مصرف پس از سه ماه و هر شش ماه یکبار تا دو سال و درصورت نبودن مشکل بعد از 2 سال سالانه جهت معاینه های لازم به مراکز بهداشتی مراجعه نماید.

فراموشی مصرف قرصهای LD و :HD

در صورت فراموشی خوردن یک قرص و به خاطر دانلود جزوه آموزش تزریقات آن تا زمان مصرف قرص بعدی،به محض با یاد آوردن قرص فراموش شده آن قرص خورده شده و خوردن بقیه ی قرصها طبق معمول ادامه یابد./ چنانچه دو قرص فراموش شود. به محض به خاطر آوردن در دو شب بعد ، هر شب دو قرص خورده شده و بقیه قرص ها طبق معمول ادامه یافته و تا یک هفته نیز از یک روش کمکی پیشگیری از بارداری استفاده می شود./ در صورت فراموشی بیش از دو قرص در هر زمان از سیکل، خوردن بقیه قرصها ( روزی یک عدد) ادامه یافته و به مدت یک هفته از روش کمکی دیگر نیز استفاده شده و بلافاصله پس از اتمام این بسته ، مصرف بسته بعدی (بدون فاصله هفت روزه) آغاز گردد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.