کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما ژوزف مورفی

دانلود کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقعیت، شرایط و وقایع تجربه کنید. آنچه را که در درون مینویسید، در بیرون تجربه خواهید کرد. شما دو جنبه در زندگی خود دارید، عینی و ذهنی، مرئی و نامرئی، اندیشه و تجلی آن.
فکر شما توسط مغز شما، که ارگان ذهن استدلال آگاهانه شماست، دریافت میشود. وقتی ذهن آگاه یا عینی شما فکر را کاملاً بپذیرد، آن را به شبکه عصبی پشت معده، که هوش ذهنی شما نامیده میشود، میفرستد، جایی که نببنه می شود و در تجربه شما آشکار میشود.
همانطور که قبلاً گفته شد، ذهن ناخودآگاه شما نمیتواند بحث کند. این فقط از روی آنچه که روی آن مینویسید عمل میکند. این حکم شما یا نتیجهگیری ذهن آگاه شما را قطعی میپذیرد. به همین دلیل است که شما همیشه در حال نوشتن روی کتاب زندگی هستید، زیرا افکار شما به تجربیات شما تبدیل میشوند. رالف والدو امرسون مقاله نویس آمریکایی گفت: “انسان همان چیزی است که در طول روز به آن فکر میکند.”

کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما ژوزف مورفی
آنچه در ذهن ناخودآگاه تحت تأثیر قرار میگیرد، بیان میشود
ویلیام جیمز، پدر روانشناسی آمریکا، گفت که قدرت حرکت جهان در ذهن ناخودآگاه شما است. ذهن ناخودآگاه شما با هوش بینهایت و خرد بیحد و مرز یکی است. از چشمههای پنهان تغذیه میشود و قانون زندگی نامیده میشود. هرچه ذهن ناخودآگاه خود را تحت تأثیر قرار دهید، مورد دوم آسمان و زمین را به حرکت در میآورد تا آن را تحقق بخشد. بنابراین، باید آن را تحت تأثیر ایدههای درست و افکار سازنده قرار دهید.
دلیل این همه آشفتگی و بدبختی در جهان این است که مردم تعامل ذهن آگاه و ناخودآگاه خود را درک نمیکنند. هنگامی که این دو اصل به طور هماهنگ، سازگار، در صلح و همزمان با هم کار کنند، شما دارای سلامتی، خوشبختی، آرامش و لذت خواهید بود. وقتی ذهن آگاه و ناخودآگاه با هم هماهنگ و مسالمت آمیز کار کنند هیچ بیماری و اختلافی وجود ندارد.
مقبره هرمس با انتظار و احساس شگفتی زیادی افتتاح شد زیرا مردم معتقد بودند که بزرگترین راز اعصار در آن نهفته است. راز آن در درون بود، تا بیرون؛ مانند بالا تا پایین.
به عبارت دیگر، هر آنچه در ذهن ناخودآگاه شما تحت تأثیر قرار میگیرد، در صفحه فضا بیان میشود. همین حقیقت توسط موسی، اشعیا، عیسی، بودا، زرتشت، لائوتسه و همه بینندگان روشن عصر اعلان شده است. حرکت و احساسات باید تعادل داشته باشند. همانطور که در بهشت [ذهن خود]، در زمین نیز [در بدن و محیط خود] دارند. این قانون بزرگ زندگی است. کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما ژوزف مورفی
به عبارت دیگر، هر آنچه در ذهن ناخودآگاه شما تحت تأثیر قرار میگیرد، در صفحه فضا بیان میشود. همین حقیقت توسط موسی، اشعیا، عیسی، بودا، زرتشت، لائوتسه و همه بینندگان روشن عصر اعلان شده است. حرکت و احساسات باید تعادل داشته باشند. همانطور که در بهشت [ذهن خود] است، در زمین نیز [در بدن و محیط خود] هست. این قانون بزرگ زندگی است.
شما در تمام طبیعت قانون کنش و واکنش، استراحت و حرکت را پیدا خواهید کرد. این دو باید تعادل برقرار کنند، در این صورت هماهنگی و تعادل برقرار خواهد شد. شما اینجا هستید تا اجازه دهید اصل زندگی به صورت ریتمیک و هماهنگ در شما جریان یابد. میزان ورودی و میزان خروجی باید برابر باشد. برداشت و بیان باید برابر باشد. تمام ناامیدی شما به دلیل آرزوی برآورده نشده است.
اگر منفی، مخرب و شرورانه فکر میکنید، این افکار احساسات مخربی را ایجاد میکنند، که باید بیان شده و راه خروجی پیدا کنند. این احساسات، از طبیعت منفی، اغلب به صورت زخم، ناراحتی قلبی، تنش و اضطراب بروز میکنند.
اکنون ایده یا احساس شما در مورد خود چیست؟ هر بخشی از وجود شما بیانگر این ایده است. نشاط، بدن، وضعیت مالی، دوستان و موقعیت اجتماعی شما بازتاب کاملی از ایدهای است که از خود دارید. این معنای واقعی چیزی است که در ذهن ناخودآگاه شما تحت تأثیر قرار میگیرد و در تمام مراحل زندگی شما بیان میشود.
ما با ایدههای منفی که خود را با آن مشغول میکنیم، به خود آسیب میرسانیم. چند بار با عصبانیت، ترس، حسادت یا انتقام جویی خود را زخمی کردهاید؟ اینها سموماتی هستند که وارد ذهن ناخودآگاه شما میشوند. شما با این نگرشهای منفی به دنیا نیامدهاید. ذهن ناخودآگاه خود را به افکار حیات بخش تغذیه کنید، و تمام الگوهای منفی موجود در آن را از بین خواهید برد. با ادامه این کار، تمام گذشته از بین میرود و دیگر به خاطر نمیماند.
ذهن ناخودآگاه بیماری بدخیمی پوست را بهبود میبخشد کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما ژوزف مورفی
یک شفابخشی شخصی همیشه متقاعد کنندهترین دلیل قدرت درمانی ذهن ناخودآگاه خواهد بود. بیش از چهل سال پیش با دعا، بدخیمی پوست را برطرف کردم. درمان پزشکی نتوانسته بود پیشرفت آن را بررسی کند و به تدریج بدتر میشد.
یک روحانی، با دانش عمیق روانشناختی، معنای درونی 139امین مزامیر را برای من توضیح داد که در آن میگوید، در کتاب تو همه اعضای من نوشته شدهاند که به طور مداوم شکل میگیرند، در حالی که هنوز هیچ کدام از آنها نبوده است. وی توضیح داد که اصطلاح “کتاب” به معنای ذهن ناخودآگاه من است که تمام اعضای بدن من را از یک سلول نامرئی شکل و فرم میدهد. وی همچنین اشاره کرد که از آنجایی که ذهن ناخودآگاه من بدن من را ساخته، میتواند آن را دوباره ایجاد کرده و بر اساس الگوی کامل موجود در آن بهبود بخشد.
این روحانی ساعت خود را به من نشان داد و گفت: “این سازندهای داشت و ساعتساز قبل از اینکه ساعت به واقعیت عینی تبدیل شود، ابتدا باید این ایده را در ذهن داشته باشد و اگر ساعت از کار افتاده بود، ساعتساز میتوانست آن را تعمیر کند.” دوستم به من یادآوری کرد که هوش ناخودآگاه، که بدن من را ایجاد میکند، مانند یک ساعتساز است، و همچنین دقیقاً میدانست چگونه همه عملکردها و فرآیندهای حیاتی بدن من را بهبود بخشد، و بازیابی و هدایت کند، اما مجبور شدم که ایده کاملی از سلامتی به آن بدهم. این امر به عنوان علت عمل میکند و نتیجه آن یک درمان است.
من به روشی بسیار ساده و به شرح زیر دعا کردم: “بدن و تمام اعضای آن توسط هوش بینهایت در ذهن ناخودآگاه من ایجاد شده است. این میداند که چگونه من را درمان کند. خرد، آن همه اندامها، بافتها، عضلات و استخوانهای من را شکل میدهد. این حضور نامحدود شفابخشی در حال حاضر در حال تغییر دادن هر اتم از وجود من است که اکنون من را تمام و کامل میکند. من به خاطر بهبودی که میدانم اکنون در حال انجام است سپاسگزارم. کارهای هوش خلاق درون من فوق العاده است. ” کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما ژوزف مورفی
من روزی دو یا سه بار با تکرار دعای ساده فوق با صدای بلند حدود پنج دقیقه دعا خواندم. در حدود سه ماه پوست من تمام و کامل شد.
همانطور که میبینید، تمام آنچه که من انجام دادم این بود که الگوهای حیاتبخش از تمامیت، زیبایی و کمال را به ذهن ناخودآگاهم هدیه میکردم، در نتیجه تصاویر منفی و الگوهای فکری را که در ذهن ناخودآگاه من جای گرفته بود، از بین میبردم، که دلیل همه مشکلات من بود. هیچ چیز بر روی بدن شما ظاهر نمیشود مگر در مواردی که معادل ذهنی آن برای اولین بار در ذهن شما وجود داشته باشد، و در حالی که با آغشته کردن ذهن خود با عبارت مثبت پی در پی ذهنتان را تغییر میدهید، بدن خود را تغییر میدهید. این اساس همه شفابخشیهاست … کارهای تو شگفت آورند. و اینکه روح من [ذهن ناخودآگاه] به خوبی میداند. مزمور 14: 139.
ذهن ناخودآگاه چگونه تمام عملکردهای بدن را کنترل میکند کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما ژوزف مورفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *