نمونه سوالات ریاضی مهندسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که قبلاً اشاره کردیم در معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم اگـر ضـرایب ثابـت باشـند
برحسب اینکه معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی هذلولوی ، بیضوی یا سـهوی مـی باشـند
میتوان آن را با تغییر متغییر , + = + = mx y u nx y v به معادله دیفرانسیل مرتبه دوم کـه
z فقط در آن
u v نمونه سوالات ریاضی مهندسی جدید

∂ ∂
2
موجود است تبدیل نمود .
3-6 🙁 پیدا کردن جواب های معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی به صـورت متغییرهـای
اجد از هم :
در این روش ( ) ( ) = y Y x X Z را در نظر میگیریم و مشتقات z را نسبت به ,x y محاسبه و
در معادله قرار می دهیم . در این روش شرایط اولیه یـا شـرایط مـرزی را مـی دهنـد و روش
مناسبی برای حل معادله میباشد نمونه سوالات ریاضی مهندسی جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *