سوالات اموزش و توسعه با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات اموزش و توسعه با جواب

بر اساس اهمیت مذکور در دکترین کشورهای غربی، نقطه پایهی نیروهای دریایی از اقیانوس اطلس به شمال اقیانوس هند و شرق چین تغییر
کرده است که نشان دهنده تلاش آنها در کنترل این منطقه استراتژیک تجاری است و بیشترین فرصت ها وتهدیدها در گذشته، حال وآینده دردریا
بوده است و صـیانت از دریا و منابـع ملـی در دریا باعث اقتدار دریایی کشوراست. [3[
با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه شمال اقیانوس هند و گستره ساحلی مکران، استفاده از این جایگاه ویژه، مستلزم برخورداری از
قدرت دریایی است که ناوگان نظامی، ناوگان تجاری و توانمندی علمی و صنعتی سه ضلع مثلث قدرت دریایی هر کشور را تشکیل میدهد و مبدا و
محل استقرار و شروع فعالیت اضلاع قدرت دریایی از سواحل کشور شروع و پس از اعمال توسعه پایدار خصوصا در بخش زیر ساخت های سخت افزاری و نرم
افزاری، حوزه فعالیت به سمت دریا گسترش می یابد و لذا می طلبد که هر یک از این مولفه ها در حوزه ای جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. چون بحث
محوری و موثر در تمام حوزه های قدرت دریایی دارد پرداخته می شود. توسعه سواحل مکران مطرح است لذا در این مقاله با رویکرد توسعه ای صرفاً به اهم سوالات اموزش و توسعه با جواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *