سوالات اشنایی با قوانین کسب و کار با پاسخ تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات اشنایی با قوانین کسب و کار+ جواب

 

همانطور که دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراین طرحهای کسب و کار مانند هم
نیز وجود ندارد. از آنجائیکه ، برخی موضوعات در طرح به یک طیفی از کسب و کارها
مرتبط هستند بنابراین این امر مهم است که مفاد و مندرجات طرح ها با امور فردی
متناسب باشد. با این حال ، بیشتر طرح ها از یک ساختار آزموده شده و نظر
عمومی بر روی ) در مورد ( آماده سازی طرحی ک بطور وسیعی قابل اجراست
متابعت-میکنند.
طرح کسب و کار می بایست نگرشی واقع بین از پیش بینی ها ومقاصد بلندمدت
داشته باشد. این دید و نگرش چهارچوبی را به وجود می آورد که طرح باید در آن
فعالیت کند و نهایتا” یا موفق می شود یا شکست می خورد. برای مدیران و یا
کارآفرینانی که به دنبال حمایت خارجی هستند ، آماده کردن یک طرح جامع ،
موقیت را در افزایش بودجه ها یا تجهیز پشتیبان ضمانت نخواهد کرد. عدم وجود یک
طرح منطقی ، یقینا شکست را حتمی خواهد کرد.
طرح هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، به دالیل زیر الزم
است: سوالات اشنایی با قوانین کسب و کار+ جواب
1 -مهم آن است که مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که برای آن نیاز
دارد به دقت فکر کند. این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وی کمک
خواهد کرد.
2 -بعید به نظر میرسد که مالک کسب و کار، برای راه اندازی آن سرمایه کافی
داشته باشد. حمایت کنندگان مالی-بانکها یا سرمایه گذاران ریسکی-باید متقاعد
شوند که سرمایه گذاری در کسب و کار جدید، منطقی و درست است.
3 -فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبی نداشته باشد، هم برای صاحب
آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزی و
قبل از هدر رفتن مقدار زیادی از زمان و هزینه، شناسایی کنند.
11
اجزای یک طرح کسب و کار:
1 -اهداف کلی؛
2 -مشخصات مجری طرح و همکاران؛
3 -تعریف و توصیف کسب و کار؛
4 -تحلیل استراتژی بازار؛
5 -تحلیل مالی؛
6 -خالصه. سوالات اشنایی با قوانین کسب و کار+ جواب
اهمیت پروسه
ایجاد یک طرح کسب و کار رضایت بخش امری پردردسر ، اما ضروری است ، روند
برنامه ریزی ، مدیران یا کارآفرینان را وادار می کند که کامال دریابند آنچه را که می
خواهند بدست بیاورند و اینکه چطور و کی آنرا انجام دهند. حتی اگر هیچ حمایت
خارجی هم نیاز نباشد ، طرح کسب و کار می تواند برای دوری گزیدن از اشتباهات
یا تشخیص فرصتهای پنهانی نقش حیاتی را بازی کند.
برای عده بسیار زیادی از کارآفرینان و طراحان ، روند طرح ریزی ) فکر ، مذاکره ،
تحقیق ، تجزیه و تحلیل ( به اندازه طرح نهایی و یا حتی بیشتر از آن مفید است.
بنابراین حتی اگر به یک طرح رسمی نیاز ندارید ، درباره روند طرح ریزی بطور دقیقی
فکر کند. این کار می تواند سود زیادی برای طرح کسب و کار شما داشته باشد.
هفته های بسیار زیاد کار سخت و پیش نویسهای متعدد را از زمان بروز طرح تا
گرفتن حق کار پیش بینی کنید. یک طرح مکتوب واضح با بسته بندی جذاب سبب
خواهد شد تا حامیان ، سرمایه گذاران و … آسانتر به آن گرایش پیدا کنند . یک
طرح کسب و کار کامال آماده نشان خواهد داد که مدیران یا کارآفرینان، کار را می
شناسند و آنها را برای پیشرفت طرح بر حسب فرآوریها ، مدیریت ، سرمایه ها و
مهمتر از همه بازارهای اقتصادی و رقابت اندیشیده اند. سوالات اشنایی با قوانین کسب و کار+ جواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *