دانلود سوالات فلسفه یازدهم انسانی همراه جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین حقوقی باید متکی بر امور ملموس باشند، نه اموری معقول همچون طبیعت یا ارزش هایی مانند
عدالت، قوانین حقوقی نیاز به وضع دارند و قابل کشف نیستند، منشاء اعتبار حق، اراده دولت حاکم، رضایت
مردم، سود مندی یا مصلحت های عملی است. دانلود سوالات فلسفه یازدهم انسانی همراه جواب
نقد و بررسی مکتب حقوقی پوزیتویسم
انحصار معرفت معتبر در تجارت حسی قابل قبول نیست.
طرفداران پوزیتویسم حقوقی،خود از مفاهیمی مانند اراده، رضایت، سودمندی، مصلحت و حق استفاده
کرده اند که حسی و تجربی نیستند.
سود و مصلحت مورد نظر پیروان پوزیتویسم حقوقی
به امور مادی و تجارب بشری محدود است و در نتیجه تضمین کننده مصالح واقعی نیست.
قابل سوءاستفاده است، زیرا اندازه گیری آن به تجارب بشری و تشخیص آن به فهم افراد واگذار شده است.
انسان عبد و مملوک خداست و بدون اذن او واجد هیچ حقی نیست. بنابراین اراده دولت ، رضایت مردم،
سودمندی و مصلحت مندی نمیتوانند به حقوق موضوعه اعتبار ببخشند. دانلود سوالات فلسفه یازدهم انسانی همراه جواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *