دانلود جزوه صورت مغایرت بانکی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه صورت مغایرت بانکی

چنانچه حسابدار بانک مبالغی را اشتباهاً به حساب شرکت واریز یا برداشت نماید یا ثبت اشتباهی نظیر اعداد و ارقام
و یا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب دیگر را انجام دهد این نوع اشتباهات باید اصلاح گردیده و
به خاطر اینکه حسابدار بانک آن را انجام داده در سمت چپ صورت مغایرت بانکی به مانده صورتحساب بانک حسب مورد
اضافه یا کسر میشود.
مثال اول: حسابدار بانک به جای اینکه مبلغ 000/80 اشتباهاً مبلغ 000/8 را در ستون بستانکار حساب خود
ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ 000/72) مابه التفاوت) به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه میشود.
مثال دوم: حسابدار بانک به جای اینکه مبلغ 000/500 اشتباهاً مبلغ 000/50 را در ستون بدهکار حساب خود
ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ 000/450) مابه التفاوت) از مانده طبق صورتحساب بانک کسر میشود.
مثال سوم: حسابدار بانک به جای واریز مبلغ 000/450 به حساب مشتری خود اشتباهاً مبلغ 000/54 را در
ستون بدهکار حساب خود ثبت نموده است.دانلود جزوه صورت مغایرت بانکی
برای رفع این اشتباه مبلغ 000/504) مابه التفاوت)به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه میشود علت این امر آنست که
اولا حسابدار بانک اشتباهاً مبلغ 000/54 را در ستون بدهکار خود ثبت نموده که برای رفع این اشتباه مبلغ 108000 را
باید بستانکار ( اضافه) نماید تا اصلاح گردد از طرفی مبلغ 000/450 ریال را نیز باید بستانکار نماید( واریزنماید) که روی دانلود جزوه صورت مغایرت بانکی
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *