جزوه تایپ شده رادیولوژی دیجیتال

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه رادیولوژی دیجیتال

وقتی که تصویربرداری از یک منطقه بزرگ مانند قفسه سینه موردنظر باشد،
متمرکز کردن نور از صفحه بزرگ بر روی CCD بدون از دست دادن مقدار زیاد نور
غیرممکن است. مقدار نور از دست رفته متناسب با فاکتور کوچک نمایی موردنیاز
برای جفت کردن سطح ورودی با سطح خروجی میباشد. برای مثال فاکتور
کوچکنمایی مورداستفاده برای رادیوگرافی قفسه سینه با صفحه 35*13 سانتیمتر
مربع با استفاده از CCD 32*32 سانتیمتر مربع برابر با 1:7:1 خواهد بود که حتی با
استفاده از عدسیهای خیلی خوب و بدون نقص هم در این سیستم مقدار نور از دست
رفته تقریباً 7/99 درصد میباشد )شکل 3-12 :C .)به همین دلیل برای رادیوگرافیهای
بزرگ نیاز به جفت شدن چندین CCD( تا 10 عدد( میباشد. از مزایای این روش ارزان
8 دانلود جزوه رادیولوژی دیجیتال
و در دسترس بودن آن بوده ولی طوالنیبودن زمان پردازش تصویر از معایب آن
است.
از معایب دیگر این سیستم میتوان افزایش نویز و کاهش کیفیت تصویر را نام برد
که در اثر نرسیدن کامل نور حاصل از صفحات تشدیدکننده به CCD میباشد. استفاده
از فیبرهای نوری و عدسیها هر دو سبب افزایش ناواضحی هندسی، پرتوهای پراکنده
و کاهش قدرت تفکیک فضایی شده و ناخالصیهای موجود در فیبرهای نوری سبب
ایجاد بهم ریختگی و آرتیفکتهای تصویری میگردد. نویز حرارتی ایجاد شده در
CCD باعث کاهش کیفیت تصویر گشته، هر چند که امروزه با استفاده از CCDهای
مدرن که به CCDهای سرد معروفند این نویز کمتر شده است. به دلیل وجود این دانلود جزوه رادیولوژی دیجیتال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *