جزوه تایپ شده حقوق ثبت اسناد ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه حقوق ثبت اسناد ۲

پس از اینکه پیش نویس سند مالکیت همراه با مدارک و پرونده به دفتر امالک ارسال شد مسئول دفتر
امالک مدارک را بررسی و به متصدی ثبت دفتر امالک داده و متصدی ثبت می بایست عین مندرجات پیش
نویس را در سیستم جامع امالک ) رایانه ( ثبت نموده و پس از آن اقدام به صدور سند مالکیت می نماید. ) الزم
به ذکر است که تا قبل از سال 1396 امالک در دفاتر مخصوصی به نام دفتر امالک ثبت میگردید که از سال
حقوق ثبت اسناد / استاد روزخوش 12 دانلود جزوه حقوق ثبت اسناد ۲
1396 دفاتر امالک جمع آوری گردیدند و امالک در سامانه جامع امالک ثبت میگردد.(
پس از اینکه سند مالکیت صادر گردید آن ملک بعنوان امالک ثبت شده شناخته می شود و دیگر عنوان
امالک جاری بر آنها صدق نمی کند.
بر اساس ماده ی 21 قانون ثبت : » پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر امالک ثبت شده و سند
مالکیت مطابق ثبت دفتر امالک داده می شود .«
و همچنین بر اساس ماده ی 22 قانون ثبت : » همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت
فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در
دفتر امالک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد آن شخص مالک شناخته
خواهد شد. دانلود جزوه حقوق ثبت اسناد ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *