دانلود جزوه الکترونیک نوری ۱

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی آتش شدن SCR به روشهای مختلف:
*١ :اعمال جریان به پایهی گیت تریستور(برای افزایش عمر SCR بهتر است و جریان به صورت پالس
باشد و به صورت دائم نباشد). این روش معمول ترین روش میباشد.
نکته: این عمل را میتوان نیز به صورت پالس نباشد و به صورت دائم هم باشد اما عمر SCR
پایین میآید. دانلود جزوه الکترونیک نوری ۱

٢ :حرارت : در صورتی که حرارت به تریستور داده میشود ممکن است به صورت ناخودآگاه آتش
شود به دلیل آزاد شدن انرژی حرارتی توسط فوتون ها.
٣ :نور:برای نمونهای تریستور که به عنوان فتوتریستور میشناسیم در لایه JC یک عدد عدسی
وجود دارد تا انرژی نورانی را دریافت کند و انرژی نورانی باعث شکست پتانسیل سد لایه JC
میشود.
۴: در صورتی که سطح ولتاژ مستقیم VA به VK افزایش بدهیم این ولتاژ بالا میتواند پتانسیل
سد لایه JC را بشکند و تریستور هدایت کند. لازم به ذکر است در بسیاری از موارد باعث سوختن
تریستور میشود.(سطح ولتاژ باید از VBO بیشتر باشد).
*۵ :اگر تغییرات
دانلود جزوه الکترونیک نوری ۱
جریان ICافزایش مییابد و
یک جریان ناخواسته بوجود میآید و کار جریان گیت را انجام میدهد در نتیجه تریستور آتش
میشود.
عکس العمل برق تریستور AC :برای مطلب این مبحث را توسط منحنی نمایش میدهد.
در صورتی سیکل مثبت، پالس منفی اعمال شود خروجی صفر میشود و اگر در زمان سیکل
منفی، پالس منفی بدهیم خروجی نیز صفر میشود و اگر در زمان سیکل منفی، پالس مثبت
بدهیم خروجی نیز صفر است و اگر در زمان سیکل مثبت، پالس مثبت به گیت اعمال شود فقط
در این حال خروجی داریم. دانلود جزوه الکترونیک نوری ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *