دانلود جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی

 

پی پت نمودن فرمالین با دهان ممنوع است
خوردن ، آشامیدن یا سیگارکشیدن در محلی که فرمالین نگهداری می گردد ، ممنوع است
در هنگام کار با فرمالی ن غلیظ باید دستکش های پلاستیکی ضخیم ، روپوش آزمایشگاه و کفش های جلوبسته
پوشیده و از عین ک محافظ یا محافظ صورت استفاده نمود
در صورت برخورد چشمی یا پوستی با فرمالدئید باید حتما چش م یا محل مورد نظر را حداقل به مدت 14
دقیقه با مقادیر زیا د آب در صورت برخورد چشمی یا پوستی با فرمالدئید باید حتما چش م یا محل مورد نظر
را حداقل به مدت 14 دقیقه با مقادیر زیا د آب
دستکش های آلوده به فرمالدئید را باید قبل از دور انداختن در زباله معمولی به خوبی با آب شستشو نمود
فرمالین را می بایست به دور از اسیدکلریدریک نگهداری نمود زیرا ترکیب بخار آن با اسید کلریدریک ایجاد
یک ماده کارسینوژن بسیار قوی به نام ” بیس )کلرومتیل ( اتر ” می نماید
فرمالین باید دور از حرارت نگهداری شود
محلول فرمالین را جهت دورریز باید در ظروف شیمیایی نشت ناپذیر ریخته و جدا از زباله های بیمارستانی و
مانند بقیه مواد شیمیایی دفع نمود
گزیلل دانلود جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی
گزیلل مایع بدون رنگ با بوی آروماتیک و غیر محلول در آ ب و قابل اشتعال می باشد . این ماده ممکن است
حاوی اتیل بنزن به
عنوان یک ناخالصی باشد که کارسینوژن است
گزیلل بر ر وی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته ، سبب سردرد ، سرگیجه ، ضعف و تهوع می شود
گزیلل مایع و همچنین بخار آن موجب تحریک چش م ها ، پوست ، مخاط و مجاری تنفسی می گردد. تماس
طولانی آن با پوست
پوست سبب ازبین رفتن بافت چربی زیر جلدی میشود دانلود جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی
از دیگر عوارض آن اختلال غیراختصاصی عصبی و افزایش احتمال اختلال در سیستم شنوایی به دنبال سروصدا
است.
در مطالعات حیوانی اثر توکسیک آن بر روی قدرت تولیدمثل نشان داده شده است.
در هنگام کار با گزیلل باید کارکنان مجهز به محافظ چشمی و دستکش مناسب باشند.
برقراری تهویه مناسب از نکات بسیار مهم در فضایی است که در آن با این ماده کار می شود دانلود جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *